/
Жашыруундуулук саясаты

Жашыруундуулук саясаты

Жеке маалыматтар боюнча компаниянын саясаты

ЖАШЫРУУНДУУЛУК САЯСАТЫ

Новосибирск 2020-ж. 1-июлу

Жеке маалыматтарга карата ушул Жашыруундулук саясаты (мындан ары Жашыруундуулук саясаты) www.mobistaff.ru доменинде жайгашкан “МобиСтаф” компаниясы сайтты, анын программаларын жана өнүмдөрүн колдонууда Пайдалануучу жөнүндө ала турган бардык маалыматтарга жайылтылат.

1. ТЕРМИНДЕРДИН АНЫКТАМАСЫ

1.1. Жашыруундуулуктун ушул саясатында кийинки терминдер колдонулат:

1.1.1. "Компаниянын сайтынын администрациясы (мындан ары - Сайттын администрациясы)" - “МобиСтаф” Жоопкерчилиги чектелген коомунун атынан иш алып барган, жеке маалыматтарды уюштурган жана (же) иштеп чыккан, ошондой эле жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун, иштелип чыккан жеке маалыматтар менен аткарылган иш-аракеттердин (операциялар) максаттарын, жеке курамын аныктоочу ыйгарым укуктуу кызматкерлер.

1.1.2. "Жеке маалыматтар" –белгилүү же аныкталуучу адамга түздөн-түз же кыйыр түрдө байланыштуу болгон бардык маалыматтар (жеке маалыматтар субъекти).

1.1.3. "Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу" - автоматташтыруу каражаттарын пайдалануу менен же мындай куралдарды колдонбостон жеке маалыматтарды, анын ичинде чогултуу, эсепке алуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), чыгарып алуу, пайдалануу, өткөрүп берүү (жайылтуу, берүү, жетүү), ээсиздендирүү, бөгөттөө, жок кылуу, жеке маалыматтарды жок кылуу.

1.1.4. "Жеке маалыматтардын жашыруундуулугу" - Операторго же жеке маалыматтарга жеткиликтүүлүк алган адам башка адамга, жеке маалымат субъектисинин макулдугусуз же башка мыйзамдуу негиздерсиз алардын жайылышына жол бербөө үчүн милдеттүү талап болуп саналат.

1.1.5. “МобиСтаф” компаниясынын сайтынын колдонуучусу (мындан ары - Колдонуучу)”- Сайтка Интернет аркылуу кире алган жана Компаниянын сайтын пайдаланган адам.

1.1.6. "Cookies" - бул веб-сервер тарабынан жөнөтүлгөн жана колдонуучунун компьютеринде сакталган маалыматтын кичинекей бөлүгү, веб-кардар же веб-браузер ар дайым HTTP сурамында веб-серверге тиешелүү сайттын баракчасын ачып жатканда жөнөтүп турат.

1.1.7. "IP-дарек" - бул IP протоколун колдонуп курулган компьютердик түйүндүн уникалдуу тармак дареги.

2. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

2.1. Колдонуучунун “МобиСтаф” компаниясынын сайтын колдонуу, ушул Жашыруундуулук саясатка жана Колдонуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгуу шарттарына макулдугун билдирет.

2.2. Жашыруундуулук саясатынын шарттарына макул болбогон учурда, Колдонуучу компаниянын сайтын колдонууну токтотууга тийиш.

2.3. Бул Жашыруундуулук саясат “МобиСтаф” ЖЧКсынын сайтына гана тиешелүү. Компания колдонуучунун компаниянын сайтындагы шилтемелерди баскан үчүнчү тараптардын сайттарын көзөмөлдөбөйт жана жооп бербейт.

2.4. Сайттын администрациясы сайттын Колдонуучусу берген жеке маалыматтардын тууралыгын текшербейт.

3. ЖАШЫРУУНДУУЛУК САЯСАТЫНЫН ПРЕДМЕТИ

3.1. Бул Жашыруундуулук саясаты, кайтарым байланыш формасын толтуруп жатканда сайттын Администрациясынын суроо-талабы боюнча Колдонуучу берген жеке маалыматтарды ачыкка чыгарбоо жана корголушун камсыз кылуу боюнча милдеттенмелерди белгилейт.

3.2. Ушул Жашыруундуулук саясатынын алкагында иштелип чыгууга уруксат берилген жеке маалыматтар, Колдонуучу тарабынан “МобиСтаф” ЖЧК компаниясынын Сайтындагы каттоо формасын толтуруу жолу менен берилет жана төмөнкү маалыматтарды камтыйт:

3.2.1. Колдонуучунун фамилиясы, аты, атасынын аты;

3.2.2. Колдонуучунун байланыш телефону;

3.2.3. электрондук почтасынын дареги (e-mail);

3.2.4. Колдонуучунун иштеген жери;

3.2.5. Колдонуучунун жашаган жери.

3.3. Жогоруда көрсөтүлбөгөн башка жеке маалыматтар (кирүү тарыхы, колдонулган браузерлер жана операциялык тутумдары ж.б.) ишеничтүү сакталат жана жайылтылбайт, шарттарда каралган учурлардан тышкары, коопсуз сакталат жана жайылтылбайт, ушул Жашыруундуулук саясатынын 5.2.пунктча жана 5.3. пунктчасында каралган учурлар кирбейт.

4. КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕКЕ МААЛЫМАТЫН ЧОГУЛТУУ МАКСАТЫ

4.1. Колдонуучунун жеке маалыматтарын компаниянын сайтынын Администрациясы кийинки максаттарда колдонсо болот:

4.1.1. Өтүнмөлөрдү тариздөө үчүн Компаниянын сайтында катталган Колдонуучуну идентификациялоо.

4.1.2. Колдонуучуга компания Сайттынын жекелештирилген ресурстарына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү.

4.1.3. Колдонуучу менен кайтарым байланыш түзүү, анын ичинде компаниянын Сайтын пайдаланууга байланыштуу кабарлоолорду, суроо талаптарды жөнөтүү, кызматтарды көрсөтүү, Колдонуучунун суроо-талаптарын жана билдирмелерин иштеп чыгуу.

4.1.4. Коопсуздукту камсыз кылуу, алдамчылыктын алдын алуу үчүн Колдонуучунун жайгашкан жерин аныктоо.

4.1.5. Колдонуучу тарабынан берилген жеке маалыматтардын тактыгын тастыктоо.

4.1.6. Эгерде Колдонуучу каттоо жазуусун түзүүгө макул болсо, сайттын кызматтарына кирүү үчүн тату каттоо жазуусун түзүү.

4.1.7. Сайттын Колдонуучусунун билдирмесинин абалы жөнүндө кабарлоолор.

4.1.8. Компаниянын Сайтын пайдаланууга байланыштуу көйгөйлөр болгон учурда Колдонуучуга натыйжалуу кардардык жана техникалык колдоо көрсөтүү.

4.1.10. Колдонуучуга компаниянын атынан же компаниянын өнөктөштөрүнүн атынан өзүнүн макулдугу менен бош жумуш ордун жаңыртууну, кызматтардын тизмесин, жаңылык каттарын жана башка маалыматтарды берүү.

4.1.11. Колдонуучуга өнүмдөрдү, жаңыртууларды жана кызматтарды алуу максатында компаниянын өнөктөштөрүнүн сайттарына же кызматтарына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү.

5. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА МӨӨНӨТТӨРҮ

5.1. Колдонуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгуу мөөнөтү чектөөсүз, бардык юридикалык ыкма менен, анын ичинде автоматташтыруу каражаттарын колдонуу же мындай каражаттарды колдонбостон жеке маалыматтык маалымат тутумдарында аткарылат.

5.2. Сайттын Администрациясы жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга, атап айтканда кызматкерлерлер, почта байланыш уюмдарына, электр байланыш операторлору менен “ МобиСтаф ” ЖЧКнын сайтында колдонуучунун өтүнүчүн канааттандыруу максатында гана өткөрүп берүүгө укуктуу экендигине Колдонуучу макул.

5.3. Колдонуучунун жеке маалыматтары Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарына Россия Федерациясынын мыйзамдарында белгиленген негиздерде жана тартипте гана берилиши мүмкүн.

5.4. Жеке маалыматтар жоголгон же ачылган учурда, Сайттын администрациясы Колдонуучуга жеке маалыматтын жоголушу же ачыкка чыгышы жөнүндө билдирет.

5.5. Сайттын администрациясы Колдонуучунун жеке маалыматтарын мыйзамсыз же кокусунан кирүүдөн, жок кылуудан, өзгөртүүдөн, бөгөттөөдөн, көчүрүүдөн, жайылтуудан, ошондой эле үчүнчү жактардын башка мыйзамсыз аракеттеринен коргоо үчүн, зарыл уюштуруу жана техникалык чараларды көрөт.

5.6. Сайттын администрациясы Колдонуучу менен бирге Колдонуучунун жеке маалыматтарынын жоголушуна же ачылышына байланыштуу жоготуулардын же башка терс кесепеттердин алдын алуу үчүн бардык чараларды көрөт.

6. ТАРАПТАРДЫН МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ

6.1. Колдонуучу милдеттүү:

6.1.1. Компаниянын сайты пайдалануусу үчүн зарыл болгон жеке берилмелер жөнүндө маалымат бериңиз, тактап айтканда, форма боюнча арыз калтырууга.

6.1.2. Ушул маалымат өзгөргөн учурда жеке маалыматтар жөнүндө берилген маалыматты жаңыртып, толуктап турууга.

6.2. Сайттын администрациясы милдеттүү:

6.2.1. Алынган маалыматты ушул Жашыруундуулук саясатынын 4-пунктунда көрсөтүлгөн максаттарда гана колдонуу.

6.2.2. Жашыруун маалыматтын сыр бойдон сакталышын камсыз кылуу, Колдонуучунун алдын ала жазуу жүзүндөгү уруксатысыз ачыкка чыгарбай, ошондой эле башка мүмкүн болгон ыкмалар менен Колдонуучунун жеке маалыматтарын сатпоо, алмаштырбоо, жарыялабоо жана башка жолдор менен ачыкка чыгарбоо, ушул Жашыруундуулук Саясатынын 5.2. жана 5.3. пунктчалары кирбейт.

6.2.3. Колдонуучунун жеке маалыматтарынын жашыруундуулугун коргоо үчүн, адатта, учурдагы иштик жүгүртүүдөгү маалыматтын ушул түрүн коргоо үчүн колдонулган чараларды көрүңүз.

6.2.4. Колдонуучуга же анын мыйзамдуу өкүлүнө же жеке маалымат субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органына текшерүү мезгилинде туура эмес жеке маалыматтарды же мыйзамсыз иш-аракеттерди тапкан учурда, сурап кайрылган учурдан тартып, тиешелүү Колдонуучуга байланыштуу жеке маалыматтарды бөгөттөңүз.

7. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

7.1. Өз милдеттенмелерин аткарбаган Сайттын администрациясы, жеке маалыматтарды мыйзамсыз пайдалангандыгы үчүн, Колдонуучу тарабынан келтирилген чыгымдар үчүн, ушул Жашыруундуулук Саясатынын 5.2., 5.3. жана 7.2. пунктчаларында караштырылган учурларды кошпогондо, Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

7.2. Жашыруун маалымат жоголгон же ачыкка чыккан учурда, сайттын Администрациясы эгерде ушул жашыруун маалымат:

7.2.1. Жашыруундулугу жокко чыкканга же ачыкка чыкканга чейин коомго билинип калса.

7.2.2. Сайттын Администрациясы аны алганга чейин үчүнчү тарап алган болсо.

7.2.3. Колдонуучунун макулдугу менен ачыкка чыккан болсо жооп бербейт.

8. ТАЛАШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ

8.1. Сайттын Колдонуучусу менен Сайттын Администрациясынын ортосундагы мамилелерден келип чыккан талаштар боюнча сотко кайрылардан мурда, милдеттүү түрдө доо арызын берүү керек (талашты ыктыярдуу түрдө жөнгө салуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү сунуш).

8.2. Дооматты алуучу, талапты алган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде арыз ээсине талапты кароонун натыйжалары жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

8.3. Эгерде макулдашууга жетишилбесе, талаш Россия Федерациясынын учурдагы мыйзамдарына ылайык сот органына жөнөтүлөт.

8.4. Россия Федерациясынын учурдагы мыйзамдары ушул Жашыруундуулук саясатына жана Колдонуучу менен сайттын Администрациясынын ортосундагы мамилелерге колдонулат.

9. КОШУМЧА ШАРТТАР

9.1. Сайттын администрациясы ушул Жашыруундуулук саясатына Колдонуучунун макулдугусуз өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.

9.2. Жаңы Жашыруундуулук саясаты, эгер ал жаңы редакцияда каралбаса, Сайтка жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

9.3. Ушул Жашыруундуулук саясаты жөнүндө бардык сунуштарды же суроолорду Сиз mobistaff.ru сайтында көрсөтүлгөн электрондук почтанын байланыш дарегине жөнөтсөңүз болот.

9.4. Учурдагы Жашыруундуулук саясаты mobistaff.ru дарегиндеги башкы баракчасында жайгаштырылган.

2020-жылдын 20- июлунда жаңыланган.