/
Жумуш мигранттарына

Жумуш мигранттарына

Сервер чыныгы жумуш орундарын сунуш кылган, талапкерлерди укуктук жана социалдык жактан коргогон жана иштин мыйзамдуу мүнөзүнө кепилдик берген компаниялар менен иштейт .
МАСШТАБЫ
ЖУМУШ БЕРҮҮЧҮЛӨРДҮН
ЭҢ ИРИ БАЗАСЫ
Рынокто өздөрүн көрсөтө алышкан, ишеничтүү жана текшерилген компаниялар менен гана иштейбиз
ТУРУКТУУЛУК
КЕПИЛДЕНГЕН
ЖУМУШ
Жарыяланган бош орундар тастыкталып, алар талапкерлер үчүн ачык
/>
КОЛДОО
КОШТОО
ЖАНА ЖАРДАМ
Жакынкы жана КМШ өлкөлөрүнөн келген бардык каалоочуларга Россия Федерациясынын аймагында жашап, иштөөгө документтерин даярдап тариздештирүүгө жардам беребиз
Комфорт
РФ-ДА АДАПТАЦИЯ БОЛУУ
Жумуш берүүчүлөр жатакана, тамак-аш менен камсыздоо боюнча маселелерди өздөрүнө алышып, эмгек акынын толук төлөнүшүнө кепилдик беришет
ТАЖРЫЙБА
КЫЗМАТТАШУУ
ЖӨНҮНДӨ КЕЛИШИМ
Компаниябыз Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан Республикаларынын эмгек, миграция жана иш менен камсыз кылуу министрлигинин өкүлдөрү менен ачык кызматташышат