/
Жумуш берүүчүлөргө


«MOBI STaFF»
ФЕДЕРАЛДЫК РЕКРУТИНГ АГЕНТСТВОСУ

Кайсыл гана ишкана болбосун анын жемиштүү ишине талапкерлерди тандап берүү !
Компетенция
ЖЕКЕ
ЧЕЧИМДЕР
Кадрларды көп жылдык практикага жана тажрыйбага таянып тандайбыз жана кадрдык башкарууну жүргүзөбүз
ТАЛДОО
БААМДАЛГАН
ТАНДОО
Ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү карап, жумуштун муктаждыктарын толук канааттандыруу үчүн кадр жактан жетишсиздиктин көйгөйлөрүн иликтеп чыгабыз
ИЗИЛДӨӨЛӨР
ОПТИМАЛДУУ
ЧЕЧИМДИ
ИЗДӨӨ
Эмгек рыногун талдап, бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алуу менен массалык жана татаал болгон бош жумуш орундарды жабабыз
КЕСИПКӨЙЛҮК
КОМПЕТЕНТТҮҮ
КЫЗМАТКЕРЛЕРДИ
ТАНДОО
Сиздин эң татаал маселелериңизди чечүү үчүн керектүү тармактагы тажрыйбага ээ болуу
/>
КЕПИЛДИК
КАДРДЫК
БАШКАРУУ
Россия Федерациясынын мыйзамдарынын бардык ченемдерине ылайык иш алып барабыз жана көрсөтүлгөн ар бир кызматкерге кепилдик берүүгө даярбыз
АКТУАЛДУУЛУК
НАТЫЙЖА
ҮЧҮН КУРС
Талапкерлерге арналган өзүбүздүн маалымат базабызды түзүп, кадрдык суроо-талаптарды чечүү үчүн өзүн-өзү жумуш менен камсыздандыргандарды өзүбүзгө тартабыз
ЭЛ АРАЛЫК РЕКРУТИНГ
ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ АЯБАЙ
МОЛ
Аябай мол тажрыйба: КМШ өлкөлөрүнөн жана жакынкы чет өлкөдөн келген эмгек мигранттары менен иштейбиз
ОПЦИОНАЛДУУЛУК
ӨЛКӨНҮН КАЙСЫЛ ГАНА
ЖЕРИНДЕ БОЛБОСУН
МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ
Жумуш берүүчүнүн максаттарына, милдеттерине жана функционалдык муктаждыктарына жараша бүткүл Россия Федерациясы жана жакынкы чет өлкө аймактарындан иштөө үчүн персоналды тандап алабыз
КЫЗМАТТАШУУ
КӨП УЛУТТУУ
КЫЗМАТТАШУУ
Адистерди издөө жана талап кылынган бош орундарды жабуу үчүн эмгек, миграция жана иш менен камсыз кылуу министрлигинин өкүлдөрү менен расмий түрдө кызматташабыз